Το EuroPsy αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Κατάρτισης που διασφαλίζει το επίπεδο της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στη ψυχολογία έτσι όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδέσμων Ψυχολόγων.

Κάθε ψυχολόγος που πληροί τα κριτήρια μπορεί να λάβει το Πιστοποιητικό και να συμπεριληφθεί στο Μητρώο Ευρωπαίων Ψυχολόγων.

  • Το πιστοποιητικό EuroPsy (European Certificate in Psychology) είναι ένα ευρωπαϊκό πρότυπο εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και επιπέδου επαγγελματικής επάρκειας το οποίο έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδέσμων Ψυχολόγων (European Federation of Psychologists’ Associations – EFPA).
  • Το Βασικό Πιστοποιητικό  EuroPsy (Basic EuroPsy Certificate) αφορά στην ανεξάρτητη άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου και μπορεί να απονεμηθεί σε ψυχολόγους που αποδεδειγμένα πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια.
  • Το Ειδικό Πιστοποιητικό EuroPsy (EuroPsy Specialist Certificate) στην Ψυχοθεραπεία ή στην Εργασιακή και Οργανωσιακή Ψυχολογία μπορεί να απονεμηθεί σε ψυχολόγους με ανώτερη ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση και εμπειρία στους συγκεκριμένους τομείς ψυχολογίας.
  • Υπάρχει ένα γενικό Μητρώο Ψυχολόγων που έχουν λάβει την πιστοποίηση EuroPsy, το οποίο οποιοσδήποτε μπορεί να συμβουλευθεί κατά την αναζήτηση υπηρεσιών από προσοντούχους ψυχολόγους. Η αναζήτηση ψυχολόγου μπορεί να γίνει με κριτήριο την χώρα στην οποία αναζητούνται υπηρεσίες.
  • Μέσω του EuroPsy, η EFPA ενθαρρύνει και και προάγει την συνεχιζόμενη και εξειδικευμένη εκπαίδευση και ανάπτυξη των επαγγελματιών ψυχολόγων σε όλη την Ευρώπη.
  • Το Πιστοποιητικό EuroPsy δεν συνιστά άδεια άσκησης επαγγέλματος σε οποιαδήποτε χώρα, αλλά είναι είναι ένα ευρωπαϊκό προσόν που λειτουργεί συμπληρωματικά στα εθνικά κριτήρια αδειοδότησης κάθε χώρας.