Για Ψυχολόγους

Γίνε EuroPsy Ψυχολόγος

  • Οι Ψυχολόγοι που κατοικούν σε χώρες της Ευρώπης στις οποίες θα ασκήσουν το επάγγελμα μπορούν να αιτηθούν για απόκτηση Πιστοποιητικού EuroPsy επικοινωνώντας με την Εθνική Επιτροπή Απονομής Πιστοποιητικού EuroPsy (ΕΕΑ) της χώρας στην οποία ασκούν το επάγγελμα.
  • Η Εθνική Επιτροπή Απονομής προμηθεύει τους ενδιαφερόμενους με το κατάλληλο έντυπο αίτησης.
  • Η αίτηση του κάθε ενδιαφερόμενου τυγχάνει χειρισμού βάση των Κανονισμών του EuroPsy.
  • Αν αποφασιστεί ότι ο αιτητής πληρεί τα κριτήρια για απόκτηση του EuroPsy, τα στοιχεία του θα καταχωρηθούν στο Μητρώο EuroPsy και θα εκδοθεί το Πιστοποιητικό με το όνομά του.
  • Το οικονομικό τέλος για εγγραφή ορίζεται από την Εθνική Επιτροπή Απονομής.

Οι Ψυχολόγοι που κατοικούν ή έχουν εκπαιδευτεί σε χώρες εκτός της Ευρώπης συστήνεται όπως επικοινωνήσουν με την Εθνική Επιτροπή Απονομής της χώρας στην οποία πρόκειται να ασκήσουν το επάγγελμα του Ψυχολόγου.

Ανανέωση του Πιστοποιητικού EuroPsy

Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό στην Ψυχολογία (EuroPsy) έχει διάρκεια ισχύς 7 χρόνια.

Κατά την λήξη της ισχύος του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού στην Ψυχολογία EuroPsy οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με την Εθνική Επιτροπή Απονομής Πιστοποιητικού EuroPsy της χώρας στην οποία ασκούν το επάγγελμα του Ψυχολόγου.

Λεπτομερείς οδηγίες για τις διαδικασίες ανανέωσης αναμένονται από την Κεντρική Επιτροπή EuroPsy της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ψυχολόγων (European Federation of Psychologists’ Associations/EFPA)