Τι είναι το EuroPsy;

  • Το EuroPsy είναι το Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό κατάρτισης για ψυχολόγους
  • Το EuroPsy συμπληρώνει τα εθνικά κριτήρια και βοηθά το κοινό να προσδιορίσει αν ένας ψυχολόγος είναι ικανός να ασκήσει το επάγγελμα του σε μια συγκεκριμένη περιοχή
  • Το EuroPsy απονέμεται σε ψυχολόγους που πληρούν μια λίστα από εκπαιδευτικές και επαγγελματικές απαιτήσεις
  • Το EuroPsy υλοποιείται σε όλη την Ευρώπη από το 2010
  • Το EuroPsy έχει καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδέσμων Ψυχολόγων (European Federation of Psychologists’ Associations/EFPA)

Ποιος προσφέρει το EuroPsy;

Το EuroPsy υλοποιείται σε όλη την Ευρώπη από το 2010. Έχει καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδέσμων Ψυχολόγων (European Federation of Psychologists’ Associations/EFPA). Για απόκτηση του EuroPsy ο κάθε ενδιαφερόμενος Ψυχολόγος χρειάζεται να επικοινωνεί με την Εθνική Επιτροπή Απονομής Πιστοποιητικού EuroPsy στην χώρα άσκησης του επαγγέλματός του.

Στην Κύπρο το EuroPsy απονέμεται από την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή Απονομής Πιστοποιητικού EuroPsy του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου.

Κανονισμοί EuroPsy Certificate

Οι κανονισμοί για την εφαρμογή του EuroPsy ορίζονται σε Γενικές Συνελεύσεις της EFPA και αλλαγές γίνονται όταν κριθεί ότι αυτό θα βελτιώσει την κατανόηση και την λειτουργία του EuroPsy.

Εδώ μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των κανονισμών στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Κανονισμοί EuroPsy

EuroPsy Regulations